Sjukvårdsrådgvning A. Lindh AB

Zoll AED Plus - Elektrodpaket

Produktbeskrivning


Zoll CPR-D padz elektroder för vuxna

 

Dessa elektroder gör att Zoll AED Plus är en mycket användarvänlig hjärtstartare tack vare HLR-stödet och den enkla placeringen utav elektroderna.

 

HLR-stöd och enkel applikation.

 

Zoll AED CPR-D padz består av två elektroder som är sammanfogade för att underlätta en korrekt placering. I de två elektroderna sitter en integrerad sensor som hamnar på bröstbenet när elektroderna placerats ut. Denna sensor registrerar kompressionernas djup och frekvens. Härigenom aktiveras hjärtstartarens feedbackfunktion. Det innebär att hjärtstartaren kan ge instruktioner under hjärtmassagen t ex “tryck hårdare” eller “bra hjärtkompressioner”.

 

Elektroderna kan, trots att de sitter ihop, även användas på patienter med större bröstomfång. Elektroderna dras då isär vid den vita, perforerade, linjen mellan krysset och den undre elektroden.

 

Hållbarhet:

  • Ca 5 år från tillverkningsdatum.

Beställning sker via formuläret nedan: