Sjukvårdsrådgvning A. Lindh AB

Skräddarsy Er

Utbildning

Denna utbildning anpassas till just din verksamhet!


Finns det t.ex. risk för kläm- och skärskador,
fallolyckor, el- eller brännskador, så inriktas utbildningen så den passar just er verksamhet.

Vi har även specialanpassade utbildningar för de som jobbar i simhallar, på äventyrsbad etc.

Det kan handla om hur man effektivt kan undsätta någon som är skadad och som hamnat i vatten, och hur man effektivt får upp en medvetslös patient med hjälp av spine- board eller liknande hjälpmedel.


I utbildningen ingår:


  • Grundutbildning första hjälpen.

  • HLR med hjärtstartare.

  • Specialanpassad utbildning för Er verksamhet.


Kontakta oss så stämmer vi tillsammans av vad som skall ingå och hur vi skall lägga upp Er utbildning!


Maxantal deltagare: 15st.

Tidsåtgång: 3-6 timmar beroende på upplägg.

Skräddarsydda-sjukvårdsutbildningar - Sjukvardsutbildning.se