Sjukvårdsrådgvning A. Lindh AB

Samaritutbildning

Samaritutbildningen är en fördjupad utbildning i L-ABC Första hjälpen, HLR och HLR med hjärtstartare.

I Samaritutbildningen varvar vi teori med praktiska övningar.


Grundutbildning L-ABCDE Första hjälpen


Vi går igenom symtom och behandling på de vanligaste sjukdomstillstånden samt behandling av övriga akuta skador.


L – LIVSFARLIGT LÄGE

  • Skydda olycksplatsen.

  • Larma/varna andra.

A – AIRWAY

  • Skapa fria luftvägar.

  • Att säkra fria luftvägar.

B – BREATHING

  • Normal/onormal andring.

C – CIRKULATION & BLÖDNING

  • Känna igen och behandla chocksymtom.

  • Hur man organiserar och agerar vid nödsituationer.

  • Stoppa eller minska blödning.

D – DISABILITY

  • Medvetande, rörelse, känsel.

E – EXPOSE

  • Helkroppsundersökning, förhindra nedkylning.

 

HLR

Hjärt-lungräddning (HLR) på en person som råkat ut för plötsligt hjärtstopp ser till att blodet pumpas runt manuellt med bröstkompressioner och att blodet syresätts tills dess att professionell hjälp anländer.

 

Hjärtstartare

Hjärtstartare i kombination med HLR ökar chansen att rädda livet på den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen i HLR med hjärtstartare ger personalen ett ökat lugn i akuta situationer och kan rädda liv på både anställda och kunder.

 

Maxantal deltagare: 6st

Tidsåtgång: 8-16 timmar beroende på nivå

HLR - sjukvårdsutbildning A. Lindh AB